Nr: 62 din: 02092022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind modificarea HCL nr. 61 din 04.082022 privind aprobarea Consiliului local al comunei Ardeoani, a Documentatiei de avizare a Lucrarilor de Interventie (D.A.L.I) a obiectivului de investitiei "REABILITARE SI MODERNIZARE POD IN COMUNA ARDEOANI, JUDETUL BACAU" prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny"