Nr: 64 din: 08112021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind desemnarea reprezentantului consiliului local Ardeoani pentru a face parte din comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea functiei de director/director adjunct, Scoala Gimnaziala nr. 1 Ardeoani