Nr: 74 din: 15122021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV anul 2021 si lista de investitii