Nr: 9 din: 18022020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

asupra modului de aducere la indeplinire a Hotararilor Consiliului Local al comunei Ardeoani, adoptate in anul 2019