Galerie Foto Galerie video Carte de oaspeti

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

SIPOCA

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
48 / 2019 la proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal din aparatul de specialitate al primarului comunei Ardeoani, judetul Bacau pentru anul 2019-2020 30-09-2019
47 / 2019 privind aprobarea reorganizarii serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Ardeoani, judetul Bacau 30-09-2019
46 / 2019 stabilirea indemnizatiilor consilierilor locali ai comunei Ardeoani 30-09-2019
45 / 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei "Infiintare retea de distributie gaze naturale in comuna Ardeoani, judetul Bacau" 30-09-2019
44 / 2019 privind copletarea inventarului bunurilor din domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale 30-08-2019
43 / 2019 la proiectul de hotarare privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local Ardeoani pentru perioada urmatoare (prezent, pana la alegerile din 2020) 30-08-2019
42 / 2019 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pe semestrul I al anului 2019 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati 30-08-2019
41 / 2019 privind diminuarea domeniului privat al comunei Ardeoani, cu suprafata de 6,7744 ha si punerea acesteia la ispozitia comisiei locale de fond funciar in vederea punerii in posesie a persoanelor indreptatite 30-08-2019
40 / 2019 privind atestarea si completarea a unui sector de drum din drumul National (DN 2g) pana la Barna Valentin (tronson de drum materializat in PUG-ul comunei Ardeoani sub numarul de DC 176 nr cadastral 60217), continuind cu nr. cadastral 60208 pana in DC 178 Leontenesti-Poduri care va purta denumirea DC 176A (tronson de drum din DN 2G pana in DC 178 Leontenesti, si incadrarea in categoria functionala a drumurilor comunale) 12-08-2019
39 / 2019 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul III anul 2019 si a listei de investitii 12-08-2019
38 / 2019 privind aprobarea asocierii COMUNEI ARDEOANI ca membru fondator la infiintarea "ASOCIATIEI A.D.I TAZLAUL VERDE", a Actului constitutiv si a Statutului ASOCIATIEI ADI "TAZLAUL VERDE" 22-07-2019
37 / 2019 privind aprobarea realizarii Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitie "INFIINTARE RETEA DISTRIBUTIE GAZENATURALE IN COMUNA ARDEOANI, JUDETUL BACAU" 22-07-2019
36 / 2019 la proiectul de hotarare privind "Infiintare retea de distributie gaze naturale in comuna Ardeoani, judetul Bacau" 22-07-2019
35 / 2019 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuielibpe trimestrul III anul 2019 si a listei de investitii 22-07-2019
34 / 2019 privind desemnarea unui reprezentant de rezerva al Adunarii Generale al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare, Bacau din partea Unitatii Administrativ Teritoriale Ardeoani 09-07-2019
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează