Galerie Foto Galerie video Carte de oaspeti

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

SIPOCA

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
42 / 2017 privind stabilirea modului de inregistrare a datelor in registrele agricole ale comunei Ardeoani 31-07-2017
41 / 2017 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru semestru I al anului 2017 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati 31-07-2017
40 / 2017 privind stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialite al primarului comunei Ardeoani si structurilor subordonate Consiliului Local Ardeoani, cat si stabilirea cuantumului indemnizatiei de sedinta pentru consilieri locali Consilul Local Ardeoani, judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara in data de 31.07.2017 31-07-2017
39 / 2017 pentru aprobarea modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local Ardeoani pentru mandatul 2016-2020 31-07-2017
38 / 2017 la proiectul de hotarare privind modificarea si aprobarea organigramei, statutului de functii si numar de personal din aparatul de specialitate a primarului comunei Ardeoani, judetul Bacau pentru anul 2017 31-07-2017
37 / 2017 privind aprobarea concesionarii suprafetei totale de 56,55 ha pasune, situata in extravilanul comunei Ardeoai, in vederea folosintei si executarii serviciilor de intretinere a acesteia catre crescatorii de animale 30-06-2017
36 / 2017 la proiectul de hotarare privind, efectuarea expertizei tehnice sI documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) care se pot incadra in aceasta suma, in vederea stabilirii valorilor necesare efectuarii documentatiilor in vederea obtinerii autorizatiei de construire si a efectuarii lucrarilor pentru obiectiv "CONSOLIDARE POD CALAMITAT IN ANUL 2016 PE DC 176 ARDEOANI" com. Ardeoani, jud. Bacu 30-06-2017
35 / 2017 pentru aprobarea statutului comunei Ardeoani 30-06-2017
34 / 2017 privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioara al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Ardeoani 30-06-2017
33 / 2017 privind dezmembrare teren, categoria de folosinta drum, com. Ardeoani, nr. cadastral 60653, carte funciara nr. 60563 in 3 loturi 30-06-2017
32 / 2017 pentru stabilirea nivelului contributiei Consiliului local al comunei Ardeoani la finantarea activitatii de protectie de tip rezidential a persoanelor cu handicap pe anul 2017 08-06-2017
31 / 2017 privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ardeoani, judetul Bacau 08-06-2017
30 / 2017 privind aprobarea bugeului local pe anul 2017 - ȘCOALA Gimnazială nr.1 ARDEOANI 25-05-2017
29 / 2017 privind rectificarea bugeului local pe anul 2017 - ȘCOALA Gimnazială nr.1 ARDEOANI 25-05-2017
28 / 2017 privind modificarea și aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal din aparatul de specialitate al primarului comunei Ardeoani, județul Bacău, jud. Bacău pentru anul 2017 25-05-2017
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează