Galerie Foto Galerie video Carte de oaspeti

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

SIPOCA

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
27 / 2017 privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru Consiliul local Ardeoani 28-04-2017
26 / 2017 privind aprobarea utilizării sumei de 40.000 lei din excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pentru anul 2016 ca sursă de finanțare a secțiunii de dezvoltare pentru amenajare șanțuri cu rigole carosabile pct. munteanu, modificarea listei de investiții pentru anul 2017 și a H.C.L. nr.22 din 30.03.2017 28-04-2017
25 / 2017 privind aprobarea utilizării sumei de 428.650 lei din excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pentru anul 2016 ca sursă de finanțare a secțiunii funcționare pentru continuarea lucrărilor de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităților naturale produse de inundații 28-04-2017
24 / 2017 privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul I/2017 28-04-2017
23 / 2017 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al comunei Ardeoani nr.7 din 21 martie 2013 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Ardeoani, județul Bacău 28-04-2017
22 / 2017 privind aprobarea utilizării sumei de 518.700 lei din excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pentru anul 2016 ca sursă de finanțare a secțiunii de dezvoltare pentru refacere infrastructură calamitată și achiziționare încărcător cu cupă și introducerea obiectivelor în lista de investiții pentru anul 2017 30-03-2017
21 / 2017 privind încheierea unu nou contract de prestări servicii, cu SC MASIV TRADE SRL Măgirești ” Amenajare podele, constând în săpat, montat tuburi și transport balast ” de pe raza comunei Ardeoani, jud. Bacău 30-03-2017
20 / 2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției locale în comuna Ardeoani, județul BAcău 30-03-2017
19 / 2017 pentur aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației G.A.L. ULMUS MONTANA 30-03-2017
18 / 2017 privind solicitarea adresată Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice pentru emiterea avizului conform în vederea schimbării destinației unui imobil aparținând domeniului public al comunei Ardeoani 30-03-2017
17 / 2017 privind aprobarea bugetului local, lista de investiții pentru anul 2017 și estimările pentru anii 2018-2020 30-03-2017
16 / 2017 privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție ”Modernizare Drumuri Locale, comuna Ardeoani, jud. Bacău” 28-02-2017
15 / 2017 privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție ”Reconstruire Pod Beton armat peste râul Tazlău-Sărat, pe DC 178” sat Leontinești, com. Ardeoani, jud. Bacău 28-02-2017
14 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de invetiție ” Modernizare drumuri locale, Comuna Ardeoani, jud. Bacău” 28-02-2017
13 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind lucrările rămase de executat la 01.01.2017, necesare obiectivului de investiții ” Reconstruire Pod Beton peste Râul Tazlău-Sărat, pe DC 178 ” Leontinești, com. Ardeoani, jud. Bacău. 28-02-2017
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează