Galerie Foto Galerie video Carte de oaspeti

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

SIPOCA

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
19 / 2017 pentur aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației G.A.L. ULMUS MONTANA 30-03-2017
18 / 2017 privind solicitarea adresată Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice pentru emiterea avizului conform în vederea schimbării destinației unui imobil aparținând domeniului public al comunei Ardeoani 30-03-2017
17 / 2017 privind aprobarea bugetului local, lista de investiții pentru anul 2017 și estimările pentru anii 2018-2020 30-03-2017
16 / 2017 privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție ”Modernizare Drumuri Locale, comuna Ardeoani, jud. Bacău” 28-02-2017
15 / 2017 privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție ”Reconstruire Pod Beton armat peste râul Tazlău-Sărat, pe DC 178” sat Leontinești, com. Ardeoani, jud. Bacău 28-02-2017
14 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de invetiție ” Modernizare drumuri locale, Comuna Ardeoani, jud. Bacău” 28-02-2017
13 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind lucrările rămase de executat la 01.01.2017, necesare obiectivului de investiții ” Reconstruire Pod Beton peste Râul Tazlău-Sărat, pe DC 178 ” Leontinești, com. Ardeoani, jud. Bacău. 28-02-2017
12 / 2017 privind aprobarea H.C.L. nr.2 din 9 ianurie 2006 respectiv H.C.L. nr.4 din 24 ianuarie 2008 referitor la serviciul de pază pe raza comunei Ardeoani 28-02-2017
11 / 2017 la proiectul de hotărâre privind modificarea și aprobarea organigramei, statutului de funcții și numărului de personal din aparatul de specialitate al primarului comunei Ardeoani, județul Bacău pentru anul 2017 28-02-2017
10 / 2017 privind modificarea și completarea Anexei nr.1 la H.C.L. nr.4 din 09.01.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017 28-02-2017
9 / 2017 privind aprobarea Planului anual de acțiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acțiuni sau lucrări de interes local în anul 2017 28-02-2017
8 / 2017 pentru aprobarea Actului adițional nr.2 la Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău” 28-02-2017
7 / 2017 privind aprobarea cuantumului cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, aferent anului 2017 28-02-2017
6 / 2017 privind aprobarea utilizării sumei de 11.781 din excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pentru anul 2016 ca sursă de finanțare a secțiunii de dezvoltare pentru achiziționare lamă dezăpezire și introducere obiectiv în lista de investiții pe anul 2017 13-01-2017
5 / 2017 privind primirea UAT ONEȘTI în calitate de membru la ADIB și modificarea Actului Constitutiv și a Statutului acesteia 09-01-2017
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează