Galerie Foto Galerie video Carte de oaspeti

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

SIPOCA

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
33 / 2019 privind inscrierea suprafetei de 61,8412 ha, in domeniul privat al comunei Ardeoani, conform Anexei Nr. 1 suprafata ce reprezinta TEREN AGRICOL, rezultat in urma lucrarilor de inregistrare sistematica in cadastru si carte funciara a imobilelor situate in extravilanul Comunei Ardeoani 09-07-2019
32 / 2019 privind modificarea art.1 din HCL nr. 6 din 14.02.2019 de modificare si completare a unui sector de drum din drumul National(DN 2G) pana la Barna Valentin (tronson de drum materializat in PUG-ul comunei Ardeoani sub numarul de DC 176), continuind pana in DC 178 Leontenesti-Poduri, si incadrarea in categoria functional a drumurilor comunale. 09-07-2019
31 / 2019 privind aprobarea executiei bugetuluide venituri si cheltuieli pe trimestrul II/2019 conform contului de executiei al bugetului local la 30.06.2019 09-07-2019
30 / 2019 privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau" pentru anul 2019 30-05-2019
29 / 2019 privind aprobarea cotizatiei anuale la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitare Bacau - ADIB 30-05-2019
28 / 2019 PRIVIND APROBAREA CONTRIBUTIEI CONSILIULUI LOCAL LA SUSTINEREA INTRETINERII PERSOANELOR CU HANDICAP CU MASURA DE PROTECTIE IN SERVICII DE TIP REZIDENTIAL PENTRU ANUL 2019 30-05-2019
19 / 2019 privind aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare pentru firme care detin autorizatie de functionare si profil de activitate si institutiile publice beneficiare a serviciului de salubrizare din comuna Ardeoani, incepand cu 1 aprilie anul 2019 28-04-2019
24 / 2019 privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul I/2019 conform contului de executie al bugetului local la 31.03.2019 25-04-2019
23 / 2019 privind incheierea unui act aditional la contractul de lucrari 5715/08.10.2018 pentru obiectivul de investitie "RECONSTRUCRIE POD BETON ARMAT PESTE RAUL TAZLAUL SARAT, PE DC 178" IN COMUNA ARDEOANI, JUDETUL BACAU 16-04-2019
22 / 2019 privind actualizarea valorii totale a obiectivului de investitie "RECONSTRUCRIE POD BETON ARMAT PESTE RAUL TAZLAUL SARAT, PE DC 178" IN COMUNA ARDEOANI, JUDETUL BACAU 16-04-2019
21 / 2019 privind aprobarea valorii de finantare a obiectivului de investitii "RECONSTRUCTIE POD BETON ARMAT PESTE RAUL TAZLAUL SARAT, PE DC 178" COMUNA ARDEOANI, JUDETUL BACAU Pr. 18/2017- lucrari in continuare 16-04-2019
20 / 2019 pentru insusirea raportului elaborat de primarul comunei privind starea economica, sociala si de mediu a comunei Ardeoani pe anul 2018, activitatea administratiei publice locale in anul 2018 precum si obiectivele propuse pe anul 2019 28-03-2019
18 / 2019 privind aprobarea Nomenclatorului stradal si atribuirea denumirilor strazilor din comuna Ardeoani, judetul Bacau, sat Ardeoani si sat Leontenesti 28-03-2019
27 / 2019 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2019 si estimarile pentru anii 2020-2022 25-02-2019
26 / 2019 privind indexarea impozitelor si taxe locale pentru anul 2020 25-02-2019
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează