Galerie Foto Galerie video Carte de oaspeti

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

SIPOCA

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
12 / 2019 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru semestrul II anul 2018 14-02-2019
11 / 2019 privind modificarea pozitiilor din domeniul public conform "LISTEI BUNURILOR CE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI ARDEOANI, JUDETUL BACAU" pozitia 1371, cu dimensiunile actualizate conform Planurilor de situatie in vederea intabularii 14-02-2019
10 / 2019 privind aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare pentru firme si institutii beneficiare a serviciului de salubrizare din comuna Ardeoani, pe anul 2019 14-02-2019
9 / 2019 asupra modului de aducere la indeplinire a Hotararilor Consiliului Local al comunei Ardeoani, adoptate in anul 2018 14-02-2019
8 / 2019 privind Prioritati-Obiective-Plan Actiuni Privind Dezvoltarea Economico - Sociala anul 2019 14-02-2019
7 / 2019 cu privire la Planul anual de actiuni de interes local pentru repartizarea orelor de munca in cazul persoanelor care presteaza actiuni sau lucrari de interes local in anul 2019 precum si punerea in executare a sentintelor civile/penale cu obligatia de munca neremunerata in folosul comunitatii pentru persoanele sanctionate/condamnate 14-02-2019
6 / 2019 privind propunerea de modificare si completare a unui sector de drum din drumul National (DN 2G) pana la Barna Valentin (tronson de drum materializat in PUG-ul comunei Ardeoani sub numarul de DCL 176), continuand pana in DC 178 Leontenesti-Poduri, si incadrarea in categoria functionala a drumurilor comunale 14-02-2019
5 / 2019 privind aprobarea retelei scolare in comuna Ardeoani, judetul Bacau pentru anul scolar 2019-2020 14-02-2019
4 / 2019 privind aprobarea Actului aditional nr.1 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalatiilor de deseuri in Judetul Bacau nr. 1078/1087 din 16.04.2018 29-01-2019
3 / 2019 privind revocarea HOTARARII NR 52/18.12.2019 privind stabilirea retelei scolare in comuna Ardeoani, judetul Bacau pentru anul scolar 2019-2020 29-01-2019
2 / 2019 la proiectul de hotarare privind modificarea si aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal din aparatul de specialitate al primarului comunei Ardeoani, judetul Bacau pentru anul 2019 29-01-2019
1 / 2019 privind acoperirea definitiva din excedentul anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar pentru anul 2018 a deficitului sectiunii de dezvoltare in suma de 100.712,95 lei 08-01-2019
57 / 2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Ardeoani pentru trimestrul IV al anului 2018 21-12-2018
56 / 2018 privind acordarea unei subventii din bugetul public local pentru finantarea serviciului public de salubrizare 21-12-2018
55 / 2018 pentru aprobarea Actului aditional nr. 3 la Documentul de pozitie privind modul de implementare a Proiectului "Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau" 21-12-2018
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează