Galerie Foto Galerie video Carte de oaspeti

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

SIPOCA

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
25 / 2019 privind aprobarea utilizarii sumei de 560.000 lei din excedentul anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar pentru anul 2018 ca sursa de finantare a sectiunii de dezvoltare pentru obiectivul de investitie "MODERNIZARE DRUMURI LOCALE" 25-02-2019
17 / 2019 privind aprobarea Devizului General actualizat cf. OUG 114/2018, al obiectivului de investitii "MODERNIZARE DC 178-LEONTENESTI, DE LA KM 0+010 PANA LA CASA PAROHIALA" in comuna Ardeoani, Judetul Bacau 20-02-2019
16 / 2019 PRIVIND ACTUALIZAREA VALORII TOTALE A OBIECTIVULUI DE INVESTITIE "RECONSTRUCTIE POD BETON ARMAT PESTE RAUL TAZLAUL SARAT, PE DC 178" IN COMUNA ARDEOANI, JUDETUL BACAU 20-02-2019
15 / 2019 PRIVIND INCHEIEREA UNUI ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL DE LUCRARI 5715/08.1.2018 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE "RECONSTRUCTIE POD BETON ARMAT PESTE RAUL TAZLAUL SARAT, PE DC 178" IN COMUNA ARDEOANI, JUDETUL BACAU 20-02-2019
14 / 2019 privind aprobarea valorii de finantare a obiectivului de investitii "RECONSTRUCTIE POD BETON ARMAT PESTE RAUL TAZLAUL-SARAT, PE DC 178" sat Leontenesti, com. Ardeoani, jud. Bacau, dupa incheierea contractului de achizitie si actului aditional-lucrari in continuare 20-02-2019
13 / 2019 privind introducerea in LISTA BUNURILOR CE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI ARDEOANI, JUDETUL BACAU, intocmirea Planurilor de situatie pentru HCL si a documentatiei cadastrale in vederea intabularii 14-02-2019
12 / 2019 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru semestrul II anul 2018 14-02-2019
11 / 2019 privind modificarea pozitiilor din domeniul public conform "LISTEI BUNURILOR CE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI ARDEOANI, JUDETUL BACAU" pozitia 1371, cu dimensiunile actualizate conform Planurilor de situatie in vederea intabularii 14-02-2019
10 / 2019 privind aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare pentru firme si institutii beneficiare a serviciului de salubrizare din comuna Ardeoani, pe anul 2019 14-02-2019
9 / 2019 asupra modului de aducere la indeplinire a Hotararilor Consiliului Local al comunei Ardeoani, adoptate in anul 2018 14-02-2019
8 / 2019 privind Prioritati-Obiective-Plan Actiuni Privind Dezvoltarea Economico - Sociala anul 2019 14-02-2019
7 / 2019 cu privire la Planul anual de actiuni de interes local pentru repartizarea orelor de munca in cazul persoanelor care presteaza actiuni sau lucrari de interes local in anul 2019 precum si punerea in executare a sentintelor civile/penale cu obligatia de munca neremunerata in folosul comunitatii pentru persoanele sanctionate/condamnate 14-02-2019
6 / 2019 privind propunerea de modificare si completare a unui sector de drum din drumul National (DN 2G) pana la Barna Valentin (tronson de drum materializat in PUG-ul comunei Ardeoani sub numarul de DCL 176), continuand pana in DC 178 Leontenesti-Poduri, si incadrarea in categoria functionala a drumurilor comunale 14-02-2019
5 / 2019 privind aprobarea retelei scolare in comuna Ardeoani, judetul Bacau pentru anul scolar 2019-2020 14-02-2019
4 / 2019 privind aprobarea Actului aditional nr.1 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalatiilor de deseuri in Judetul Bacau nr. 1078/1087 din 16.04.2018 29-01-2019
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează