Galerie Foto Galerie video Carte de oaspeti

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

SIPOCA

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
54 / 2018 privind aprobarea Actului aditional nr. 3 la Contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare si transport deseuri municipale in judetul Bacau nr. 180/2357 din 06.05.2015 si aprobarea tarifelor modificate ale operatorului SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA 21-12-2018
53 / 2018 privind stabilirea salariilor de baza incepand cu data de 1 ianuarie 2019 pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Ardeoani 18-12-2018
52 / 2018 privind stabilirea retelei scolare in comuna Ardeoani, judetul Bacau pentru anul scolar 2019-2020 18-12-2018
51 / 2018 privind aprobarea modificarii pretului/tarifului la apa potabila si canalizare si respectiv aprobarea modificarii pretului de producere si transport in vederea redistribuirii apei potabile 18-12-2018
50 / 2018 privind aprobarea planului anual de evolutie al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul "SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DESEURILOR SOLIDE IN JUDETUL BACAU" 18-12-2018
49 / 2018 privind prelungirea prin act aditional a termenului de 5 ani, la Contractul de inchiriere incheiat intre Primaria Ardeoani si SC VASILIADA SRL Comanesti pentru spatiu destinat "FARMACIE", precum si stabilirea chiriei lei/mp/luna 18-12-2018
48 / 2018 privind stabilirea impozitele si taxele locale pentru anul 2019 conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, conform Tabloului cuprizand valorile impozabile, impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2019 18-12-2018
47 / 2018 privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul IV/2018 conform contului de executie al bugetului local la 13.12.2018 18-12-2018
46 / 2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Ardeoani pentru trimestrul IV al anului 2018 si a listei de investitii 18-12-2018
45 / 2018 privind modificarea anexei 1 si 2 la Hotararea nr. 40 din 31.07.2017 si restabilirea salariilor de baza si coeficientii ale functionarilor publici de conducere si personalului contractual de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului 22-11-2018
44 / 2018 la proiectul de hotarare privind modificarea si aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal din aparatul de specialitate al primarului comunei Ardeoani, judetul Bacau pentru anul 2018-2019 22-11-2018
43 / 2018 privind aprobarea implementarii proiectului "DOTAREA CU UTILAJE SI ECHIPAMENTE A SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTE (SVSU) IN COMUNA ARDEIANI, JUDETUL BACAU" 22-11-2018
42 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, Autorizarea si executarea lucrarilor de investitie "Modernizare DC 178 Leontenesti de la km 0-010 pana la Casa Parohiala", comuna Ardeoani, jud. Bacau. 22-11-2018
41 / 2018 privind aprobarea valorii de finantare a obiectivului de investitii "Reconstructie pod beton armat peste raul Tazlaul Sarat, pe DC 178, sat Leontenesti, com. Ardeoani, jud. Bacau, dupa incheierea contractului de achizitie 15-10-2018
40 / 2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Ardeoani pentru trimestrul IV al anului 2018 si a listei de investitii 15-10-2018
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează