Galerie Foto Galerie video Carte de oaspeti

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

SIPOCA

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
15 / 2018 la proiectul de hotarare pentru aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul ASOCIATIEI G.A.AL ULMUS MONTANA 26-03-2018
14 / 2018 asupra modului de aducere la indeplinire a Hotararilor Consilului Local al comunei Ardeoani, adoptate in anul 2017 19-02-2018
13 / 2018 privind inregistrarea comunei Ardeoani In Sistemul National Electronic de Plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar si stabilirea comisionului perceput de furnizorii de servicii selectat 19-02-2018
12 / 2018 privind, Prioritati-Obiective-Plan Actiuni Privind Dezvoltarea Economico-Sociala anul 2018 19-02-2018
11 / 2018 privind aprobarea Planului anual de actiuni de interes local pentru repartizarea orelor de munca in cazul persoanelor care presteaza actiuni sau lucrari de interes local in anul 2018 19-02-2018
10 / 2018 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2018 si estimarile pentru anii 2019-2021 19-02-2018
9 / 2018 privind aprobarea utilizarii sumei de 159.650 lei din excedentul anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar pentru anul 2017 ca sursa de finantare a sectiunii de dezvoltare pentru "Amenajare santuri pereate" si "Reconstructie Pod beton armat peste Raul Tazlaul Sarat, pe DC 178" 19-02-2018
8 / 2018 privind intocmirea documentatiei cadastrale pentru drumurile locale si vicinale inclusiv a terenurilor ce va face obiectul amplasarii Statiei de Epurare pentru Reteaua de Canalizare in comuna Ardeoani, judetul Bacau 25-01-2018
7 / 2018 pentru aprobarea cotizatiei anuale la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitare Bacau ADIB 25-01-2018
6 / 2018 pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Local Ardeoaninr. 6/25.01.2018 privind aprobarea Master Planului in sectorul de apa si apa uzata din judetul Bacau, cu modificarile si completarile ulterioare 25-01-2018
5 / 2018 privind AVIZAREA CONSILIULUI LOCAL ARDEOANI A PLANULUI URBANISTIC ZONAL "CONSTRUIRE STATIE MOBILA CARBURANTI, STATIE GPL SI IMPREJMUIRE" AMPLASAT IN SAT ARDEOANI, COMUNA ARDEOANI, JUDETUL BACAU 08-01-2018
4 / 2018 privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau" pentru anul 2018 08-01-2018
3 / 2018 privind aprobarea atribuirii si incheierii contractului de Delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalatiilor de deseuri in Judetul Bacau 08-01-2018
2 / 2018 privind acoperire definitiva din excedentul bugetului local al anului 2017 a deficitului sectiunii de dezvoltare in suma de 727.547,87 lei 08-01-2018
1 / 2018 privind acoperirea definitiva di excedentul bugetului local al anului 2017 a deficitului sectiunii de functionarea in suma de 351.120,58 lei 08-01-2018
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează