Galerie Foto Galerie video Carte de oaspeti

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

SIPOCA

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
57 / 2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrele III si IV anul 2017 05-10-2017
56 / 2017 privind aprobarea executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru trimestrul III anul 2017 conform contului de executie al bugetului local la 30.09.2017 05-10-2017
55 / 2017 privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice altele decat cele de alimentare cu apa potabila si de canalizare 05-10-2017
54 / 2017 privind acordarea unui mandat special domnului Diaconu Victor reprezentantul comunei Ardeoani in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau in vederea exercitarii votului privind aprobarea tarifelor pentru diverse servicii pe care le efectueaza Operatorul 25-09-2017
53 / 2017 privind aprobarea refacerii infrastructurii calamitate pe raza comunei Ardeoani, n urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase produse in perioada 03-04.09.2017 pe raza comunei Ardeoani, jud Bacau, si intocmirea documentatiilor de refacere a infrastructurii in vederea autorizarii lucrarii 25-09-2017
52 / 2017 privind trecerea islazului comunal din domeniul privat in domeniul public de interes local al comunei Ardeoani, jud Bacau, in suprafat de 65,76 ha 31-08-2017
51 / 2017 privind aprobarea asigurarii confinantarii obiectivului de investitie "RECONSTRUCTIE POD BETON ARMAT PESTE RAUL TAZLAUL SARAT PE DC 178" SAT LEONTENESTI, COM ARDEOANI, JUD. BACAU 31-08-2017
50 / 2017 privind aprobarea obiectivului de investitii " RECONSTRUCTIE POD BETON ARMAT PESTE RAUL TAZLAUL SARAT PE DC 178" COMUNA ARDEOANI, JUDETUL BACAU"- LUCRARI RAMASE DE EXECUTAT si a indicatorilor tehnico-economici, proiect tehnic elaborat de SC DRUM PROIECT SRL BACAU 31-08-2017
49 / 2017 privind introducerea suprafetei de 1538 mp teren neproductiv in Anexa 11 - inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ardeoani, judet Bacau 11-08-2017
48 / 2017 privind stabilirea plafonului aferent obligatiilor de plata ale contribuabililor bugetului local al comunei Ardeoani in vederea publicarii listei restantierilor pe pagina de internet a comunei Ardeoani 31-07-2017
47 / 2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul III anul 2017 si a listei de investitii 31-07-2017
46 / 2017 privind aprobarea REACTUALIZARE DOCUMENTATII CADASTRALE, EXPERTIZA TEHNICA, STUDIU GEOTEHNIC, PTH+DE+CS+DTAC, VERIFICARE PROIECT pentru obiectivul de investitie " RECONSTRUIRE POD BETON ARMAT PESTE RAUL TAZLAUL SARAT, PE DC 178" sat Leontenesti, com. Ardeoani, jud. Bacau ramase de executat 31-07-2017
45 / 2017 privind aprobarea intocmirii CARTII TEHNICE a tuturor constructiilor din domeniul public al comunei Ardeoani 31-07-2017
44 / 2017 privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul II/2017 31-07-2017
43 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si Autorizarea lucrarii "AMENAJARE SANT DE LA AFLOAREI DUMITRU LA OLARU COSTACHE - ARDEOANI SI AMENAJARE SANTURI CU RIGOLE CAROSABILE DE LA MUNTEANU NECULAI LA MUNTEANU DUMITRU - LEONTENESTI" 31-07-2017
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează