Galerie Foto Galerie video Carte de oaspeti

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

SIPOCA

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
72 / 2017 privind stabilirea salariilor de baza incepand cu data de 1 ianuarie 2018 pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Ardeoani 28-12-2017
71 / 2017 privind modificarea HOTARARII DE CONSILIU LOCAL NR. 51/31.08.2017 cu privire la asigurarea cofinantarii obiectivului de investitie "RECONSTRUCTIE POD BETON ARMAT PESTE RAUL TAZLAUL-SARAT, PE DC 178" sat Leontenesti, com. Ardeoani, jud. Bacau 21-12-2017
70 / 2017 privind aprobarea organizari retelei scolare in comuna Ardeoani, judetul Bacau pentru anul scolar 2018-2019 19-12-2017
69 / 2017 privind stabilirea impozitelor si taxele locale pentru anul 2018 conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, conform Tabloului cuprizand valorile impozabile, impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2018 19-12-2017
68 / 2017 privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestul IV anul 2017 conform contului de executie al bugetului local la 15.12.2017 19-12-2017
67 / 2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul IV anul 2017 si a listei de investitii 19-12-2017
66 / 2017 privind rectificarea bugetului local trimestrul IV anul 2017 08-12-2017
65 / 2017 privind Planul de redresare U.A.T Ardeoani 29-11-2017
64 / 2017 privind stabilirea retelei scolare in comuna Ardeoani, judetul Bacau pentru anul scolar 2018-2019 29-11-2017
63 / 2017 privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru anul 2018 "Asociatie de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau" 29-11-2017
62 / 2017 la proiectul de hotarare privind modificarea si aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal din aparatul de specialitate al primarului comunei Ardeoani, judetul Bacau pentru anul 2017-2018 29-11-2017
61 / 2017 privind aprobarea utilizarii sumei de 550.000 lei din excedentul anual al bugetului local rezultat in incheierea exercitiului bugetar pentru anul 2016 ca sursa de finantare a sectiunii de dezvoltare pentru "CONSTRUIRE SCOALA GENERALA CU CLASELE I-VIII IN COMUNA ARDEOANI, JUD BACAU" SI "RECONSTRUIRE POD BETON ARMAT PESTE RAUL TAZLAUL SARAT, PE DC 178" modificarea listei de investitii pentru anul 2017 06-11-2017
60 / 2017 privind rectificarea bugetului pentru trimestrul IV al anului 2017 pentru Scoala Gimnaziala nr. 1 Ardeoani 06-11-2017
59 / 2017 privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr.55 din 05.10.2017 cu privire la aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice altele decat cele de alimentare cu apa potabila si de canalizare 06-11-2017
58 / 2017 privind transmiterea in folosinta gratuita, catre Asociatia Aqualis Moinesti, a unui imobil apartinand domeniului public al Comunei Ardeoani, judetul Bacau, pentru infiintarea unui Centru de zi pentru copii si after-school 05-10-2017
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează