KM_226_00928 Proiect de Hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2021, cu rata de inflatie de 3,8% conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din proiect.