Numărul total al locuințelor de pe teritoriul Comunei Ardeoani este 1030. Un numar de 400 dintre acestea sunt racordate la rețeaua de alimentare cu apa . Toate gospodariile sunt racordate la reteaua de alimentare cu energie electrica.

Localitatea Ardeoani are un singur sistem centralizat de alimentare cu apa potabila, situat in zona Ardeoani Deal, in apropierea sediului Primariei. Sursa de apa o constituie un put sapat cu adancimea de 10 – 12 m si echipat cu o pompa submersibila, debitul sursei fiind de 1,5 l/s, iar calitatea apei se incadreaza in conditiile de potabilitate. Inmagazinarea apei se face intr-un rezervor semiîngropat cu capacitatea de 100 mc, care asigura si rezerva de apa de incendiu pentru hidranti exteriori (Dn 65) amplasati pe conducta de distributie. In rest, alimentarea cu apa se face din fantani proprii.
Localitatea Leontinesti are doua sisteme centralizate de alimentare cu apa potabila: sursa de apa de pe Dealul Frasinului are un debit de 1,5 – 2 l/s si sursa de apa de pe Dealul Chiricus are un debit de 1,5 – 2 l/s. Inmagazinarea apei se face in cate un rezervor semiîngropat cu capacitatea de 100 mc, care nu asigura si rezerva de apa de incendiu.

In zona Ardeoani Vale este canalizare pentru consumatorii racordati la reteua de apa si cuprinde un colector stradal, o statie de epurare si un bazin vidanjabil; reteaua de canalizare este realizata din tuburi de beton de diametru 200 mm.

În prezent la nivelul comunei Ardeoani nu este realizată rețeaua de alimentare cu gaz.

Un numar de 1030 de gospodării de pe teritoriul comunei Ardeoani sunt racordate la rețeaua de energie electrică. Configuratia retelei este de tip aerian, pozat prin console, pe cladiri.

Comuna Ardeoani este strabatută de următoarele căi de comunicaţii rutiere:
 drumul naţional DN 2G
 drumul judeţean DJ 117A
 drumul judeţean DJ 156A
 drumurile comunale DC 176, DC 178, DC 182 şi DC 183B.