Nr: 1 din: 01-03-2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind acoperirea definitiva din excedentul anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar pentru anul 2021 a deficitului sectiunii de dezvoltare in suma de 435.522,37 lei