Nr: 1 din: 03-01-2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind acoperirea definitiva din excedentul anual al bugetului local rezultat la inchiderea exercitiului bugetar pentru anul 2022 a deficitului sectiunii de dezvoltare in suma de 1.212.404,05 lei