Nr: 1372 din: 24-02-2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea scoaterii din functiunii, in vederea valorificarii si casarii, a mijlocului fix, autoturism Dacia Logan, aflat in domeniul privat al comunei Ardeoani, judetul Bacau, nr. de inventar 10 avand valoarea de inventar de 28.400 lei conform raport de evaluare nr. 6374 din 20.10.2017, valoarea ramasa neamortizata fiind de 7888,86 lei