Nr: 19 din: 08-03-2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Actului Aditional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare-operare instalatii nr. 1078/1087/16.04.2018 incheiat cu SC ECOSUD SA