Nr: 2 din: 12-01-2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind intentia ca, bunurile din domeniul public al judetului Bacau sa fie preluate in domeniul public al comunei Ardeoani a imobillelor (Cladire Sediul District-C1, imprejmuire si teren) asa cum sunt enumerate in adresa Consiliului Judetean Bacau cu nr. 32969/29.12.2022 cu suprafetele si valorile din inventarul respectiv.