Nr: 3 din: 16-01-2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea coeficientilor pentru stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale "Administratie" utilizate in cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Ardeoani, judetul Bacau