Nr: 30 din: 04-04-2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul I 2022 conform contului de executie al bugetului local la 31.03.2022