Nr: 38 din: 27-04-2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

la proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei, statutului de functii si numarului de personal din aparatul de specialitate al primarului comunei Ardeoani, judetul Bacau pentru anul 2022