Nr: 55 din: 11-10-2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul III 2021 conform contului de executiei al bugetului local la 30.09.2021