Nr: 64 din: 07-11-2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investitie "Instalatie fotovoltaica pentru consum propriu comuna Ardeoani, judetul Bacau"