Nr: 65 din: 14-09-2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobare modificare HCL nr. 62 din 02.09.2022 privind modificare HCL nr. 61 din 04.08.2022 privind aprobarea Consiliului loacal al comunei Ardeoani, a Documentatiei de avizare a Lucrarilor de Interventie (D.A.L.I) a obirctivului de investitii "REABILITARE SI MODERNIZARE POD IN COMUNA ARDEOANI, JUDETUL BACAU" prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny"