Consilul local al comunei Ardeoani, judetul Bacau, concesioneaza suprafat totala de 56,55 ha de pasune.

Serviciile care fac obiectul prezentei concesiuni constau in intretinerea loturilor de pasune prin servicii de defrisare si de inlaturare a materialului vegetal nedorit (tufisuri, arbusti, buruieni) si insamantarea acolo unde este necesar, care sa asigure accesul si exploatarea respectivelor pasuni in conditii optime crescatorilor de animale, persoane fizice sau juridice, semnatari ai contractelor de concesiune, care vor avea in folosinta, pe durata concesiunii loturile de pasuni care fac obiectul contractelor de concesiune.

Obiectivul principal al concesiunii pasunelor este punerea in valoare a acestora, prin sporirea productiei de masa verde si a calitatii acesteia, in concordanta cu cresterea eficientei economice a exploatarii animalelor.

Valoarea minima a redeventei solicitate/ha este de 100 lei.

Data pana la care se depun cererile conform anexei la ordinul 541/210/2009 este 20.07.2017 ora 10, iar licitatia va fi desfasurata in aceeasi zi la ora 12.

Modul de prezentarea a ofertelor: plic inchis care contine informatii conform art. I, alin. 2, litera c din Ordinul 541/210/2009 si valoarea redeventei/ha.

Atribuirea se va face catre ofertantul care indeplineste conditiile conform art. I, alin. 2, lit. b si lit. c din Ordinul 54/210/2009 si oferta cu valoarea cea mai mare a redeventei/ha, corespunzatoare suprafetei solicitate.