Nr: 116 din: 04-11-2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind constituirea comisiei centrale de inventariere a bunurilor din domeniul public si privat al comunei Ardeoani, a subcomisiilor de inventariere de gestiuni, cat si a comisiei centrale de analiza, avizare si valorificare a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar si a altor bunuri materiale scoase din functiune prin casare, declasare sau distrugere