Nr: 30 din: 31-01-2017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind încetarea contractului individual de muncă, domnului Prăjescu Dorel, muncitor necalificat în cadrul compartimentului Deservire din aparatul de specialitate al Primarului