Nr: 42 din: 30-03-2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind scoaterea unor obiecte din inventarul bunurilor ce apartin domeniului privat al comunei Ardeoani, judetul Bacau