Nr: 49 din: 24-04-2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

de aprobare a Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanta pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ardeoani pentru anul 2019