Nr: 51 din: 03-05-2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind constituirea comisiei de selectie si evaluare a ofertelor, aferente procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica "MODERNIZARE DC 178-LEONTENESTI, DE LA KM 0+010 PANA LA CASA PAROHIALA

Print Friendly, PDF & Email