Nr: 59 din: 21-03-2017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind acordarea sporului pentru condiții periculoase și vătămătoare pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Ardeoani, județul Bacău