Nr: 63 din: 26-06-2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea unor documente/decizii pentru implementarea/dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul Primariei Comunei Ardeoani