Nr: 73 din: 07-04-2017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind constituirea Comisiei de examen de promovare în grad imediat superior celui deținut pentru patru funcții publice de execuție din aparatul de specialitate al primarului comunei Ardeoani, jud. Bacău