Nr: 1 din: 03-01-2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind alocarea plajei de numere de inregistrare compartimentelor functionale din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru anul 2023