Nr: 116 din: 07-10-2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind scoaterea unor obiecte din inventarul bunurilor ce apartin domeniului privat al comunei Ardeoani, judetul Bacau