Nr: 119 din: 07-11-2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor aferente procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica in cadrul proiectului "Delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului de iluminat public al Comunei Ardeoani, judetul Bacau"