Nr: 121 din: 04-11-2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind delegarea unor atributii si responsabilitati d-nei Rusu Laura si d-lui Cretu Ciprian, privind sistemul de supraveghere de pe raza comunei Ardeoani