Nr: 125 din: 07-07-2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind convocarea Consiliului Local al comunei Ardeoani, in sedinta ordinara, pentru data de 1307.2023, ora 12,00