Nr: 125 din: 28-10-2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind cererea de la gradatia 4 la gradatia 5 a doamnei Rusu Laura avand functia publicade executie, consilier principal, in cadrul compartimentului financiar-contabil-taxe/impozite, venituri si achizitii publice din aparatul de specialitateal Primarului comunei Ardeoani si stabilirea salariului de baza individual, incepand cu data de 01.11.2020