Nr: 135 din: 28-11-2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind desemnarea gestionarului bunurilor (Active fixe, obiecte de inventar, materiale), aflate in patrimoniul comunei Ardeoani, judetul Bacau