Nr: 136 din: 26-11-2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind trecerea de la gradatia 0 la gradatia 3 a d-lui Popa Ioan in functia contractuala de sofer I pe perioada nedeterminata, in aparatul de specialitate al Primarului comunei Ardeoani, judetul Bacau