Nr: 137 din: 19-11-2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind constituirea comisiei centrale de inventariere a bunurilor din domeniul public si privat al comunei Ardeoani, a subcomisiilor de inventariere pe gestiuni, cat si a comisiei centrale de analiza, avizare si valorificare a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar si a altor bunuri materiale scoase din functiune prin casare, declasare sau distrugere.