Nr: 138 din: 10-12-2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor aferente procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica in cadrul proiectului „Sprijinirea eficientei energetic si a gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public din comuna Ardeoani, judetul Bacău”