Nr: 148 din: 14-12-2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind acordarea indemizatie de hrana pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap, pentru anul 2020