Nr: 157 din: 26-09-2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor aferente procedurii de atribuire a contractului de finantare nr. 127224/10.11.2022 "Programul National de Redresare si Rezilienta procedura de achizitie Actualizare plan urbanistic general (PUG), comuna Ardeoani, jud. Bacau" - PROCEDURA SIMPLIFICATA - Contractul de prestari servicii 845/07.02.2023