Nr: 17 din: 17-02-2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind convocarea Consiliului Local al comunei Ardeoani, in sedinta ordinara, pentru data de 28.02.2022, ora 12,00