Nr: 33 din: 07-04-2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind convocarea Consiliului Local al comunei Ardeoani, in sedinta extraordinara, pentru data de 12.04.2022, ora 12,00