Nr: 38 din: 16-05-2024
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind convocarea Consiliului Local al comunei Ardeoani, in sedinta ordinara, pentru data de 22.05.2024, ora 12,00