Nr: 49 din: 17-03-2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind convocarea Consiliului Local al comunei Ardeoani, in sedinta ordinara, pentru data de 26.03.2020, ora 12,00