Nr: 5 din: 01-01-2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile in cazul carora acesta a fost stabilit sub nivelul actualului salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata din cadrul primariei comunei Ardeoani conform tabelului anexa, care face parte integranta din prezenta dispozitie, incepand cu 01.012022